Skip to content

Hizmetlerimiz

Değerleme Raporu

Konut, arsa, tarla ya da otel, fabrika, akaryakıt istasyonu gibi nitelikli taşınmazların ilgili mevzuata göre teknik incelemesi yapılır, fiyat araştırma, pazar analizi, proje geliştirme, seviye tespit gibi unsurlar bir arada değerlendirilerek taşınmazın niteliğine uygun yöntemlerle (Emsal Karşılaştırma, Gelir ve Maliyet Yöntemleri vb.) değerleme çalışması yapılır. Uygun formatta rapor hazırlanır.​

Fiyat Araştırmaları

Talep edilen değer tespit çalışmalarına esas oluşturmak üzere düzenli olarak fiyat araştırmaları yapılarak bölgesel istatistikler düzenlenmektedir. Kira bedeli tespiti, mal ve miras paylaşımı, satılacak ya da satın alınacak taşınmazın fiyatının belirlenmesinde danışmanlık kapsamında bölgede gerçekleşmiş satışlardan/kiralamalardan oluşan veri tabanı kullanılmaktadır.

Teknik Rapor

Rapor konusu taşınmaz ile ilgili güncel tapu kayıtları (haciz, şerh, ipotek kaydı vb.) ve güncel imar durumu araştırılır. Belediye İmar Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğü’ nde proje, ruhsat, iskan vb. belgelerin incelemesi yapılır. Kadastro Şefliği’nde parselin konumu teyit edilir. İncelenen taşınmazın mahallinde de ölçüm ve inceleme yapılarak, taşınmazın yasal belgeleri/projeleri ile uyumlu olup olmadığı araştırılır. Uygun formatta rapor hazırlanır.​

Şerefiyelendirme Çalışmaları

Şerefiyelendirme çalışmalarına; kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde, konut siteleri ve benzeri toplu yapıların liste fiyatlarının oluşturulmasında, konut kooperatiflerinde ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı projede yer alan benzer nitelikteki taşınmazların, tercih edilme kabiliyetlerine göre değer farklılıkları saptanmaktadır.​

Tapu İşlemleri Danışmanlığı

Tapu Müdürlüklerinde karşılaşılan alım satım, ipotek, kat irtifakı, kat mülkiyeti, cins tashihi, veraset intikal işlemleri gibi konularda danışmanlık hizmeti verilir. Taşınmaz üzerinde yer alan takyidatlar hakkında raporlama yapılır.

Arsa Payı Hesaplama

Arsa payı; kat irtifakı/kat mülkiyeti kurulurken bağımsız bölümlerin değerleri ile orantılı olarak belirlenen bir ortak mülkiyet payıdır. Arsa payı; bağımsız bölümün değerinin tüm gayrimenkulün değerine oranlanacak şekilde kurulmalıdır.

Risk Analizi

Teminat altına alınan taşınmazlar ya da yatırımcının başlayacağı projelerde karşılaşacağı riskler pazar araştırması ve gayrimenkul mevzuatı çerçevesinde yorumlanır ve danışmanlık hizmeti verilir.​

Proje Geliştirme

Proje geliştirilecek taşınmazın mevcut imar durumu araştırılır. Projenin pazar talebi ile uyumlu olması için gerekli araştırmalar yapılır ve danışmanlık hizmeti verilir.​

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Mevcut yapıların, boş arsanın ve projesi yapılan taşınmazların değer tespit çalışmaları yapılmakta sözleşme aşamasında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı

Gayrimenkullerin kiralanması, kira sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, iskan vb. konularda danışmanlık hizmeti verilir.​

İmar Mevzuatı Danışmanlığı

İmar durumu araştırması, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve proje aşamalarında danışmanlık hizmeti verilir.​

Kira Bedeli Tespiti

Konut, arsa, tarla ya da otel, fabrika, akaryakıt istasyonu gibi nitelikli taşınmazların ilgili mevzuata göre teknik incelemesi yapılarak kira bedeli tespit edilir.

Rapor Talep Eden Kişi, Kurum ve Kuruluşlar