Skip to content

Isparta & Burdur

Gayrimenkul Değerleme

Çözüm Ortaklığı

Gayrimenkul ile ilgili yapılacak tüm işlemlerde ihtiyaç duyulan değer tespiti için tarafsız, bağımsız ve uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz.

Gayrimenkul Alırken 
Risk Almayın
 Uzmana Danışın

HİZMETLERİMİZ

Değerleme Raporu

Konut, arsa, tarla ya da otel, fabrika, akaryakıt istasyonu gibi nitelikli taşınmazların ilgili mevzuata göre teknik incelemesi yapılır, fiyat araştırma, pazar analizi, proje geliştirme, seviye tespit gibi unsurlar bir arada değerlendirilerek taşınmazın niteliğine uygun yöntemlerle (Emsal Karşılaştırma, Gelir ve Maliyet Yöntemleri vb.) değerleme çalışması yapılır. Uygun formatta rapor hazırlanır.

Şerefiyelendirme Çalışmaları

Şerefiyelendirme çalışmalarına; kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde, konut siteleri ve benzeri toplu yapıların liste fiyatlarının oluşturulmasında, konut kooperatiflerinde ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı projede yer alan benzer nitelikteki taşınmazların, tercih edilme kabiliyetlerine göre değer farklılıkları saptanmaktadır.

Fiyat Araştırmaları

Talep edilen değer tespit çalışmalarına esas oluşturmak üzere düzenli olarak fiyat araştırmaları yapılarak bölgesel istatistikler düzenlenmektedir. Kira bedeli tespiti, mal ve miras paylaşımı, satılacak ya da satın alınacak taşınmazın fiyatının belirlenmesinde danışmanlık kapsamında bölgede gerçekleşmiş satışlardan/kiralamalardan oluşan veri tabanı kullanılmaktadır.

Yabancıların Taşınmaz Edinmesi

Yabancıların gayrimenkul edinmesi, T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI’ nın 15.02.2019 tarihinde yayınlamış olduğu 2019/1 sayılı genelge kapsamında, 04.03.2019 tarihinden itibaren tüm yabancıların gayrimenkul alım ve satım işlemlerinde, gerçek değerin belirlenmesi amacıyla, gayrimenkul değerleme raporu zorunluluğu getirilmiştir.

Teknik Rapor

Rapor konusu taşınmaz ile ilgili güncel tapu kayıtları (haciz, şerh, ipotek kaydı vb.) ve güncel imar durumu araştırılır. Belediye İmar Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğü’ nde proje, ruhsat, iskan vb. belgelerin incelemesi yapılır. Kadastro Şefliği’nde parselin konumu teyit edilir. İncelenen taşınmazın mahallinde de ölçüm ve inceleme yapılarak, taşınmazın yasal belgeleri/projeleri ile uyumlu olup olmadığı araştırılır. Uygun formatta rapor hazırlanır.

Risk Analizi

Teminat altına alınan taşınmazlar ya da yatırımcının başlayacağı projelerde karşılaşacağı riskler pazar araştırması ve gayrimenkul mevzuatı çerçevesinde yorumlanır ve danışmanlık hizmeti verilir.

ISBU Gayrimenkul Çözüm Ortaklığı Olarak

0 +
Farklı Bölgede
0 +
Farklı Müşteriye
0 +
Rapor Hazırladık

Rapor Hazırlanan Taşınmazlar

Değerleme
Raporu
Nasıl
Hazırlanır?

  • Değerleme konusu taşınmaz ile ilgili güncel tapu kaydı alınır.
  • Güncel imar durumu alınır, ilgili belediye ve tapu müdürlüklerinde arşiv incelemesi yapılarak taşınmazın yasal durumu araştırılır, ilgili tapu ve kadastro şefliğinde konum tespiti yapılır.
  • Mahallinde inceleme yapılarak taşınmazın yasal belgeleri ile uyumlu olup olmadığı ve üzerindeki yapıların mimari projesi ile uyumlu olup olmadığı araştırılır.
  • Arsa ve tarla raporlarında alternatif kullanım imkanları araştırılır.
  • Gelir getiren mülklerin değerlemesinde (Otel, Akaryakıt İstasyonu vb…) gelir yöntemleri kullanılarak ticari karlılıkları araştırılır.
  • Değerlenen taşınmaz yakınında bulunan satılık ve satılmış benzer taşınmazlar bulunur, emsal karşılaştırma yöntemi kullanılarak değer araştırması yapılır.